Geografija turističnih območij

Geografija turističnih območij

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Sitar Jasna, doc. dr. Cigale Dejan

- prostorski koncepti v turizmu,
- dejavniki razvoja turističnih območij,
- modeli razvoja turističnih območij,
- prostorske značilnosti turističnih potovanj,
- območja množičnega turizma in njihovi posebni problemi,
- značilnosti turizma v državah v razvoju,
- turizem in rekreacija v mestih,
- turizem in rekreacija na podeželju,
- izbrana turistična in rekreacijska območja (dejavniki njihove privlačnosti, značilnosti ponudbe in povpraševanja, specifični učinki in problemi, pomen aktualnih trendov ... ),
- vpliv družbenih razvojnih trendov na značilnosti turističnih tokov in območij,
- vrednotenje pokrajine za turizem in rekreacijo.

? Bramwell, B. (ured.), 2004. Coastal mass tourism: diversification and sustainable development in southern Europe. Clevedon et al., Channel View Publications.
? Cigale, D., Lampič, B., Potočnik Slavič, I., Repe, B. (ur.), 2014. Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
? Hall, C. M., Page, S., 2014: The geography of tourism and recreation. 4th ed. London, New York: Routledge.
? Williams, S., Lew, A. A., 2015. Tourism geography. Critical understandings of place, space and experience. 3rd ed. London, New York: Routledge.
? Wilson, J. (ur.), 2011. The Routledge handbook of tourism geographies. London, New York: Routledge.
? Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.