Geomorfologija

Geomorfologija

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- teoretske osnove geomorfologije in razvoj temeljnih paradigem geomorfologije,
- geomorfološka analitska metoda,
- preperevanje in denudacija,
- pobočja in pobočni procesi,
- fluvialni geomorfni sistem,
- kraški geomorfni sistem,
- ledeniški geomorfni sistem,
- eolski geomorfni sistem,
- obalni geomorfni sistem,
- periglacialni geomorfni sistem,
- osnove geomorfološkega kartiranja in druge metode preučevanja ter geomorfološka interpretacija zemljevidov, letalskih, satelitskih in drugih posnetkov.