Govorna intervencija

Govorna intervencija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana

Praktični uvod v fonostilistiko francoskega jezika: razlikovanje med govornimi oblikami jezikovnega izraza, jezikovna norma kot pragmatično vprašanje, družbena funkcija jezika in standardni jezik, javni govor.

Poglavitne razlike med francoskim in slovenskim glasovjem.
Govorna norma. Eksplicitna in implicitna norma. Specifične lastnosti francoske govorne verige: soglasniška in samoglasniška navezava, vloga nestalnega centralnega samoglasnika, naglaševanje in intonacija. Govorni register in vprašanje naslovnika.

Pragmatika (javne) govorne intervencije: kontekst, situacija, govorec. Neverbalne prvine sporočanja v javnih govornih položajih.

LÉON, Pierre (1964): Prononciation du français standard, Didier. 186 str. COBISS.SI-ID - 11234402
BLANCHE-BENVENISTE, Claire (1991): Le français parlé, Sciences du langage, Éditions du CNRS. 292 str. COBISS.SI-ID - 13642338
GARDE, Paul (1968): L’accent, P.U.F. 171 str. COBISS.SI-ID - 21397346
DELATTRE, Pierre (1966): Les dix intonations de base du français, French Review 40/1, str. 1-14. https://www.jstor.org/stable/385000