Informacijski viri

Informacijski viri

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Švab Katarina

• Različne vrste informacijskih virov (analogni in digitalni), njihove značilnosti ter namen nastanka v različnih informacijskih organizacijah.
• Vrste virov: primarni, sekundarni in terciarni viri.
• Viri glede na vsebino, informacijske potrebe in značilnosti: slovarji, enciklopedije, leksikoni, biografski viri, bibliografski viri, geografski viri, vladne in uradne informacije, tematske zbirke, knjižnični katalogi, citatni indeksi, siva literatura, spletni iskalniki, blogi, objave na družbenih omrežjih …
• Vrednotenje informacijskih virov.
• Identifikacija, izbira, dostop in vrednotenje informacij najdenih na internetu in v knjižnici.
• Nedovoljene in nezakonite prakse dostopanja do informacijskih virov.
• Lažne informacije.
• Cenzura.

Bopp, R. E. (2011). Reference and information services (4th ed.). Libraries Unlimited.
Cassell, K. A. in Hiremath, U. (2020). Reference and information services : an introduction. Libraries Unlimited.
Katz, W.A. (2002). Introduction to Reference Work (8th ed.). McGraw-Hill.
Aktualni prispevki iz domače in tuje strokovne/znanstvene literature.