Izbrana poglavja iz latinske književnosti 2

Izbrana poglavja iz latinske književnosti 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Predmet se izvaja ciklično za vse tri letnike skozi dva semestra. Sestavljen je iz samostojne študijske obveznosti in predavanja o izbrani temi. Semestrski blok predavanja je v prvem delu zasnovan pregledno, v drugem pa eksemplarično: ob izbrani temi z analizo izvirnih besedil uvaja v metodo filološkega dela.
Vsebina samostojne študijske obveznosti za 3.-6. semester (razpored po semestrih po izbiri, do 6. semestra morajo biti opravljeni vsi):
- književnost zgodnje in srednje republike;
- književnost pozne republike;
- književnost avgustejske dobe;
- književnost cesarskega obdobja.

G. B. Conte, Latinska književnost, Ljubljana: Modrijan: 2007 / G. B. Conte, Latin Literature. A History, Baltimore, London 1994, 864 pp.

Literatura za posamezne tematske bloke bo predpisana sproti k posamezni temi. / Bibliography to individual thematic units is provided according to the choice of topic.