Izbrana poglavja iz latinske književnosti - seminar 2

Izbrana poglavja iz latinske književnosti - seminar 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Seminar je posvečen branju in interpretaciji izbranega besedila iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.