Japonski jezik v praksi 1

Japonski jezik v praksi 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ryu Hyeonsook, izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Študenti praktično aplicirajo znanje japonskega jezika, ki se ga vzporedno učijo pri predmetu Sodobna japonščina 1. Vadijo branje in pisanje krajših besedil ter govorno nastopanje. V letnem semestru pripravijo in izvedejo nekajminutni govorni nastop v japonščini na temo po lastni izbiri.

- Hirai, Etsuko in Miwa, Sachiko. Minna no nihongo shokyuu I - Kaite oboeru bunkei renshuuchou. Tokyo: 3A network 2000.
- Kadowaki, Kaoru in Nishiuma, Kaoru. Minna no nihongo shokyuu - Yasashii sakubun. Tokyo: 3A network 1999.
- Makino, Akiko in drugi. Minna no nihongo shokyuu II - Shokyuu de yomeru topic 25. Tokyo: 3A network 2001.
- Kokusai kouryuu kikin Kansai kokusai center. Shokyuu kara no Nihongo speech - Speech for Basic Level Japanese. Tokyo: Bonjinsha 2004.