Jezik B v praksi 2

Jezik B v praksi 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Lacova Hana, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana, lekt. Pivk Darija, lekt. Podržaj Tina

Obdelava osnovnih tem, povezanih z vsakdanjim življenjem, spoznavanje osnovnega besednega zaklada s tematskega podrocja Jaz in moj svet.
Razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev. V okviru teh vaj tvorijo dialoge, kratka ustna in pisna besedila.
Spodbujanje samostojnega dela študentov pri širjenju in izpopolnjevanju znanja (predvajanje filmov in oddaj s slovenskimi podnapisi, pregled casopisja ipd.).
Nadaljuje se spoznavanje oblikoslovnega sistema ciljnega jezika (samostalnik, pridevnik in zaimek; glagolski vid, spregatev glagolov v prihodnjiku, tvorba velelnika).

Poljski jezik / Polish
Janowska A., Pastuchowa M., Dzien dobry. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla poczatkujacych, Slask, katowice 1999.
Pasieka M., Jezyk polski dla cudzoziemców. Cwiczenia dla poczatkujacych, Wroclaw 2001.
Szelc-Mays M., Rybicka E., Slowa i slówka. Podrecznik do nauczania slownictwa i gramatyki jezyka polskiego dla poczatkujacych, Kraków 1997.
Pyzik J., Przygoda z gramatyka, Kraków 1999.
Vodnik F., Poljsko-slovesnki slovar, Ljubljana 1977.
Ostromecka-Fraczak B., Pretnar T., Slovensko-poljski slovar, Ljubljana 1996.
Kurzowa Z., Ilustrowany slownik jezyka polskiego, Kraków 1999.
D. Galyga, Ach, ten jezyk polski. Cwiczenia komunikacyjne dla grup poczatkujacych, Kraków 2003
J. Pyzik, Cwiczenia z gramatyki funkcjonalnej jezyka polskiego dla cudzoziemców. Czasownik, Kraków 1994
Slownik ortograficzny jezyka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polanskiego, Warszawa 1996

Slovaški jezik / Slovak
Dratva, T. Buznová, V: Slovencina pre cudzincov, Bratislava 1998
Juraj Vanko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004
Ludmila Žigová: Slovencina pre cudzincov, Bratislava 2000
Mária Vajicková: Slovencina pre cudzincov, Bratislava 1996
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 1976
Viktor Smolej: Slovensko-slovaški slovar, Ljubljana 1986
Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava 1987
Synonymický slovník slovenského jazyka, Bratislava 1995
Hilda Steinerová: Konverzacná prírucka slovenciny, Bratislava 2000

Ceški jezik / Czech
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Elementary Czech. UJOP. Praha, 1995. Ucbenik in delovni zvezek.
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Intermediate Czech. UJOP. Praha, 1995. Ucbenik in delovni zvezek.
O. Parolková: Czech for Foreigners. Elementary Level. Praha, 1998.
O. Parolková: Czech for Foreigners. Advanced Level. Praha, 1998.
H. Confortiová, J. Cvejnová, M. Cadská: Ucebnice ceštiny pro výuku v zahranicí. Nakladatelství Karolinum. I. díl. Praha, 2003.
J. Luttererová: Ceská slovní zásoba a konverzacní cvicení. Nakladatelství ISV. Praha, 1994.