Jezik v praksi za učitelje I

Jezik v praksi za učitelje I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

Branje in analiziranje vseh tipov besedil ter izdelava študijskih zapiskov (prepričevalni in raziskovalni sestavek; uporaba virov).
Razumevanje in povzemanje slušnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Diskusija v okviru danih tem (obdelava idiomov, stalnih besednih zvez). Poročani govor, pripovedni postopki in tehnike. Obvladovanje različnih registrov jezika s poudarkom na spremembe v sodobni rabi poljščine.
Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti (igre vlog).
Razlika pri rabi tujk v poljščini in slovenščini.

- Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. M. Bańko, Warszawa 2005. COBISS.SI-ID - 35529058
- E. Lipińska, E.G. Dąmbska, Kiedyś wrócisz tu..., cz. I i II, Kraków, Universitas, 2003. COBISS.SI-ID – 28420706
- A. Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 3, Wyd. Prolog, 2010. COBISS.SI-ID 52128610

Priporočena literatura
- A. Markowski, Tyle trudnych słów. Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji, Warszawa 1994.
- A. Ruszer „Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1”, Kraków 2011.