Jezik v praksi za učitelje II

Jezik v praksi za učitelje II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

Branje in analiziranje strokovnih besedil ter izdelava študijskih zapiskov (prepričevalni in raziskovalni sestavek; uporaba virov).
Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Diskusija v okviru danih tem (obdelava idiomov, stalnih besednih zvez). Poročani govor, pripovedni postopki in tehnike, obvladovanje različnih registrov.
Razlika pri rabi tujk v poljščini in slovenščini.

- Š. Vintar, Prevajalske tehnologije, Ljubljana 2016. COBISS.SI-ID 287774464
- A. Madeja, B. Morcinek, Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Katowice 2007. COBISS.SI-ID – 164678403
- E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców, Kraków 1999 COBISS.SI-ID – 28416354

Priporočena literatura
J. Bralczyk, Nowe słowa, Warszawa 2007.
A. Markowski, Tyle trudnych słów. Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji, Warszawa 1994.
A. Ruszer „Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1”, Kraków 2011.