Jezikoslovni magistrski seminar

Jezikoslovni magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša, red. prof. dr. Orel Irena, red. prof. dr. Smole Vera, red. prof. dr. Smolej Mojca, red. prof. dr. Stabej Marko, red. prof. dr. Tivadar Hotimir