Južnoslovanske družbe in kulture 2

Južnoslovanske družbe in kulture 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Bosansko-hercegovska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Bosna in Hercegovina kot večetnična družba; politični sistem; šolski sitem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.

Makedonska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Makedonija kot večetnična družba; politični sistem; religija; prazniki; bivalna kultura; običaji; umetnost.