Klimatogeografija

Klimatogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Ogrin Darko

- klimatske spremembe (spreminjanje klime v holocenu, globalna otoplitev po 1850, vzroki za klimatske spremembe, človekov vpliv na spreminjanje podnebja),
- metode za raziskovanje podnebnih sprememb,
- podnebje od mikro- do makro in globalne prostorske ravni (klimatski prostor in čas, klima poraslega in neporaslega površja, klima urbanih površin, klima reliefno razgibanega površja),
- metode za raziskovanje mikro- in lokalne klime (topoklimatsko kartiranje).

• Vsebinska sklopa Podnebje od lokalne do globalne ravni (več avtorjev) in Podnebne spremembe (več avtorjev). Geografija v šoli, 21, 1–2, str. 4–91. COBISS.SI-ID – 3734276
• Ogrin, D., 2005. Spreminjanje podnebja v holocenu. Geografski vestnik, 77, 1, str. 57–66. COBISS.SI-ID – 31401058
• Ogrin, D., Koželj, T., Vysoudil, M., 2016. Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega. Dela, 45, str. 5–30. COBISS.SI-ID – 63246946
• Strahler, A. H., 2013. Introducing Physical Geography, pogl. Weather Systems in Global Climates, Wiley, str. 132–193. COBISS.SI-ID – 60837986
• Barry, R. E., Hall-McKim, E. A., 2014. Essentials of the Earth's Climate System, poglavja: Local and microclimates (str. 74–90), Past climates (str. 172–193) in Future climate (str. 194–205). Cambridge University Press, 259 str. COBISS.SI-ID – 58958946
• Kajfež Bogataj, L., 2008. Kaj nam prinašajo podnebne spremembe? Ljubljana, Pedagoški inštitut, 127 str. COBISS.SI-ID – 242052608

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.