Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu

Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vogrinčič Čepič Ana, prof. dr. Kovač Mihael

Vsebina

Definicija knjige. Definicija avtorstva in avtorskega dela. Definicija založništva in knjigotrštva. Metode razmnoževanja besedil v Evropi pred izumom tiska s premičnimi črkami. Načini branja v antiki in srednjem veku. Izum tiska v Aziji. Družbeni in kulturni kontekst Gutenbergovega izuma ter konceptualizacija preloma med rokopisno kulturo in kulturo tiska. Nastanek komunikacijskega kroga knjige. Nastanek avtorskega prava kot regulatorja knjižno-založniške industrije in industrije informacij. Tisk in nastanek zamišljenih skupnosti. Rojstvo industrije informacij. Konec intenzivnega in začetek ekstenzivnega načina branja. Razvoji knjižnih trgov v Evropi in ZDA. Knjiga kot elitni predmet. Knjiga kot množični medij. Razvoj mehko vezanih knjig in knjižnih klubov. Nastanek novih nosilcev knjižnih vsebin