Književnost antične Grčije

Književnost antične Grčije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Homerska epika. Arhaična grška lirika. Logografi in začetki zgodovinopisja. Atiška tragedija, satirska igra in komedija. Sofistika in začetki retorike. Zgodovinopisje, filozofija in govorništvo v 4. stoletju. Helenizem in cesarska doba. Podoba stare Grčije v novem veku.

Slovene:
M. Marinčič, Grška književnost arhaične dobe. Zgodovinski, problemski in bibliografski uvod, Ljubljana: Filozofska fakulteta 2004, 210 str.
M. Marinčič (ur.), Antologija antične poezije, Ljubljana: DZS, 2002 (Klasje), 310 str.
O. Luthar et al., Zgodovina historične misli, Ljubljana: Založba ZRC, 2006, str. 51-133, 157-209, 270-276, 321-331
English:
S. Said, M. Trédé, Short History of Greek Literature, London 1999, 232 pp.
Tim Whitmarsh, Ancient Greek Literature. Cambridge 2004. 284 pp.