Bibliografije raziskovalcev

Bibliotekarji v knjižnicah OHK FF skrbijo za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI, in sicer:

 • zaposlenim na FF, ki imajo šifro raziskovalca;
 • zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov FF (za čas trajanja projekta in za gradivo, vezano na projekt), če ne vodijo njihove bibliografije že v okviru druge institucije.

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec bibliotekarju, ki mu vodi bibliografijo, predložiti:

 • za objavljena tiskana dela fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela dokazila o izvedenem delu (npr. potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.),
 • izpolnjen Obrazec za vodenje bibliografij
 • Več o objavah recenziranih člankov v odprtem dostopu najdete tu.

Avtor je odgovoren za pravilno razvrstitev bibliografskih enot. Določiti mora (v sodelovanuju z bibliotekarjem) tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov. Avtor sproti spremlja svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembne in popravke sporoča v knjižnico, ki mu vodi bibliografijo.

Raziskovalci se vse pogosteje srečujejo z nepošteno založniško prakso, ki med drugim vključuje plenilske revije, ugrabljene revije in plenilske založnike... Več tu.

Vse potrebne informacije glede koriščenja ugodnosti odprtega dostopa, dnevno sveža javna in spletno dostopna poročila o porabi vavčerjev najdete tu.

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrad,
 • anonimnega recenzenstva.

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

Odgovori na pogosta vprašanja so dostopni na spletni strani SICRIS-a.