Latinska in nemška književnost na Slovenskem

Latinska in nemška književnost na Slovenskem

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Latinska književnost:
- kronološki pregled srednjeveške, humanistične, renesančne in novoveške latinitete, nastale na Slovenskem ali o slovenskem prostoru, s poudarkom na najpomembnejših avtorjih
- okvirni oris političnih, socialnih in duhovnih fenomenov obravnavanih obdobij
- sočasna evropska latinska literarna ustvarjalnost
- seznanitev z najpomembnejšimi pripomočki in literaturo
- branje prevodov in njihova interpretacija. Obdobja:
- krščanstvo ter pozna antika (do 750)
- zgodnji in visoki srednji vek (750 do 1100) - visoki in pozni srednji vek (1100 do 1350) - humanizem in renesansa
- novi vek.

Nemška književnost:
Ostanki srednjeveškega nemškega slovstva na Slovenskem. Dvorska lirika in epika. Dela, ki so v celoti nastala v slovenskem etničnem prostoru. Vključevanje in omemba slovenščine v nemškćih besedilih. 16. stoletje – protestanatizem, dela o turških vpadih in vojskah; slovenski kmečki upori v nemški pesmi; historiografski spisi. Barok in razsvetljenstvo (s posebnim ozirom na Slovence, ki so pisali v nemščini). Nemško časopisje na Sovenskem. A. T. Linhart. Pomembni nemško pišoči avtorji v 19. st. (J. A. Zupančič. Anastasius Grun, L. Kordeš idr.).