Latinski jezik 2

Latinski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Pravila o klasični in tradicionalni izgovarjavi.
Latinska morfologija – ponovitev: Glagoli štirih konjugacij v šestih časih, aktivnih in pasivnih oblikah, pet deklinacij, glavni in vrstilni števniki ter uporabnost rimskih številk v kronogramih, zaimki, prislovi, stopnjevanje pridevnika in prislova. Dodatno: deponentniki in poldeponentniki, nepravilni in nepopolni glagoli.
Latinska sintaksa: akuzativ z infinitivom, absolutni ablativ, supin.