Latinski jezik 4

Latinski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Tomažinčič Špela, lekt. Šega Čeh Barbara

Vsebina

Prevajanje: Ob branju latinskih besedil in napisov, tako antičnih kot novejših, študenti se uvajajo v razumevanje in prevajanje besedil, pomembnih za študij zgodovine, posebej še tistih, ki se nanašajo na slovensko nacionalno zgodovino.