Latinski jezik I

Latinski jezik I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Čop Breda

Vsebina

Latinska morfologija: štiri konjugacije (prez. osnova), pet deklinacij.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih prirejenih besedil.
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (v skladu z izbranimi besedili).