Magistrski seminar

Magistrski seminar

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Visočnik Gerželj Nataša

Seminar poteka kot samostojno delo na magistrskih projektih posameznih študentov, ob vodstvu in koordiniranju učitelja oz. mentorja.
Študentje predstavljajo napredovanje svojega dela na seminarskih urah.
Glede na predavane predmete, se vsebine nalog navezujejo na bolj zahtevna vprašanja povezana z jezikoslovjem japonskega jezika, oz. z japonskim jezikom, njegovo rabo in didaktiko.
Naloga je izdelana v slovenščini, s povzetkom v japonščini v obsegu 12-15 standardnih tipkanih strani (12.000-15.000 pismenk) .

Zaradi narave predmeta študijska literatura obsega poleg literature, navedene pri vsakem od predavanih predmetov, še vso drugo relevantno literaturo, ki je v OHK ali drugod dostopna študentu in ki zanjo mentor meni, da je potrebna in ustrezna.