Magistrski seminar – analiza literarnih besedil

Magistrski seminar – analiza literarnih besedil

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

V seminarju sodelujejo študirajoči, ki svoje literarnozgodovinsko in literarnoteoretsko znanje (predvsem s področja literarne morfologije in genologije), pridobljeno na dodiplomskem študiju, dograjujejo in preizkušajo v praksi analiziranja literarnih besedil. Predavatelj uvodoma predstavi splošno problematiko specifik literarnega diskurza, razmerij s hibridnimi oz. polliterarnimi žanri ter pomena literarnomorfoloških in –genoloških vidikov (nadzvrstne ter zvrstne / žanrske oz. oblikovne specifike besedil, stilne in kompozicijske strukture) za analizo literarnosti besedila. Predstavljena teorija se uporabi v izdelavi seminarskih nalog: vsak izmed udeleženih na seminarju si mora izbrati najmanj eno slovensko/prevodno literarno besedilo, pri čemer so vključena besedila iz vseh treh nadzvrsti (lirike, epike, dramatike) in hibridnih oz. polliterarnih zvrsti (dokumentarni roman, avtobiografija, dnevnik, esej ipd.), z možnostjo intermedialnih zvrsti (roman v stripu, radijska igra), in ga v seminarski nalogi analizirati z zgoraj naštetih vidikov in v tekstu ustreznem literarnozgodovinskem kontekstu, vsebino naloge pa predstaviti na seminarju. Udeleženci seminarja morajo svoje razumevanje specifik literarnega diskurza predstaviti argumentirano in v dialogu z drugimi sodelujočimi.