Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavčič Nataša, doc. dr. Kokole Stanko, doc. dr. Mahnič Katja, doc. dr. Novak Klemenčič Renata, doc. dr. Vidrih Rebeka, izr. prof. dr. Žerovc Beti, prof. dr. Germ Martin, prof. dr. Klemenčič Matej, prof. dr. Štefanac Samo, red. prof. dr. Kreft Lev

Vsebina

Vsebina se spreminja glede na izbrano temo magistrskega dela. Pri izbiri teme magistrskega dela se lahko upošteva tudi afinitete študenta glede njegove poklicne usmeritve.