Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Vsebina

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja.
Magistrsko delo v 1. letniku obsega izbor naslova magistrskega dela in prijavo teme.