Medijski in kulturni študiji

Medijski in kulturni študiji

Stopnja: 2

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kaluža Jernej, doc. dr. Vidmar Igor

Študentje in študentke se najprej seznanijo s teoretskim kontekstom, v katerem so se izoblikovali kulturni študiji (teorija hegemonije, semiologija in etnografija kulturnih praks). To je temelj za kritično razumevanje problematike in razvoja konceptov za obdelavo sodobnih, medijsko posredovanih kulturnih praks. V ta namen spoznajo študentke in študenti tako birminghamsko šolo - Stuart Hall, Dave Morley, Paul Gilroy, Ann Gray in Angela McRobbie – kot kasnejše in sodobne predelave in kritike zgodnjih konceptov in problematike, razvitih v okviru različnih disciplin in usmeritev: sociologije kulture, kulturologije, študijev (predvsem novih) medijev, filozofije, postkolonialnih študijev idr.

Izbrana poglavja iz:
- Antonio Gramsci, Izbrani spisi (odlomki o hegemoniji), CZ, Ljubljana, 1974;
- Pierre Bourdieu, La distinction, Ed. de Minuit, Pariz, 1979 (in prevodi);
- Stuart Hall & Paul du Gay, Questions of Cultural ldentity,Sage, London idr.,1996;
- Lev Manovich, The Language of New media, MIT Press, Cambridge, Mass. idr., 2000;
- David Morley, Home Territories: Media, Mobility and ldentity, Routledge, London, 2000;
- J. Nederveen Pieterse, Globalization and Culture: Global Melange, Rowman & Littlefield, 2004;

10 do 20% literature (aktualnosti, kritike, polemike) se spreminja po potrebi vsako leto.