Moderni italijanski jezik 3

Moderni italijanski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Morfologija in sintaksa predloga in medmeta. Osnove italijanske fonologije. Osnove besedotvorja.