Nemščina za muzikologe 1

Nemščina za muzikologe 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Vremšak Richter Vanda

Vsebina

Razvijanje sposobnosti za osnovno pisno in govorno sporazumevanje v nemškem jeziku, usvajanje glavnih slovničnih struktur in osnovnega besedišča, ob branju lažjih strokovnih besedil v 2. semestru pa tudi osnove strokovne terminologije.