Nemška književnost - obdobja in tradicije II

Nemška književnost - obdobja in tradicije II

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: lekt. Winkler Bernhard, prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

PrP Problematika periodizacije in literarnega kanona;
- književnosti pod vplivom humanizma in reformacije;
- barok (1600 – 1700);
- razsvetljenstvo (1700 – 1770);
- viharništvo (1770 – 1785).