Nemška literatura in kultura v kontekstu II

Nemška literatura in kultura v kontekstu II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lughofer Johann Georg

Predmet se komplementarno navezuje na Nemško literaturo in kulturo v kontekstu I, pri čemer se osredinja na pomen, vlogo in status književnosti v kulturnem, družbenopolitičnem, umetniškem, biografskem, (trans)nacionalnem, izobraževalnem, filozofskem, družbeno-kritičnem, in/ali medijskoteoretičnem kontekstu; poudarek je na sinhronem vidiku.

Vsebina:
- Izbor del, avtorjev, zvrsti se spreminja glede na izbrani motivno-tematski, zvrstno-tipološki ali metodološki poudarek.
- Literatura v kontekstu: mediji, umetnost, film, glasba itd.
- Brisanje meja med žanri; preseganje tradicionalnih estetskih norm in okvirjev.
- Refleksija o funkciji in pomenu književnih besedil in simbolnih procesih osmišljanja.

Primarna literatura
Seznam primarne literature se spreminja v skladu z vsakoletnimi poudarki in je objavljen na začetku študijskega leta.

Sekundarna literatura
- Fischer-Lichte, Erika (2010): Theaterwissenschaft. Eine Einführung in die Grundlagen des Fachs. Tübingen: Francke, 270 str.
- Martus, Steffen/ Münkler, Marina/Röcke Werner (2004): Schlachtfelder. Codierung von Gewalt im medialen Wandel. Berlin: Akademie Verlag, 300 str.
- Berns, Jörg J. (2000): Film vor dem Film. Bewegende und bewegliche Bilder als Mittel der Imaginationssteuerung im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Marburg: Jonas-Verlag, 168 str.
- Paech, Joachim (1997): Literatur und Film. Stuttgart: Metzler, 229 str.
- Waltraudf Wende (2004): Kultur – Medien – Literatur: Literaturwissenschaft als Medienkulturwissenschaft. Würzburg: Königshausen und Neumann, 182 S.

Druga sekundarna literatura bo v skladu z vsakoletnim poudarkom objavljena na začetku vsakega študijskega leta.