Novoveška filozofija 1

Novoveška filozofija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor

Predmet na osnovi branja temeljnih filozofskih besedil kontinentalnih racionalistov in britanskih empiristov daje zgodovinski in problemski pregled najpomembnejših idej novoveške filozofije. Predavanja se notranje členijo na naslednje tematske sklope: 1. Descartes: Dvom in cogito; ideja Boga in dokazi za njegov obstoj; kartezijanski krog; dokaz za obstoj materialnega sveta; duh in telo; narava materialne substance. 2. Spinoza: Bog in substanca; razsežnost in mišljenje; narava duha; vzročnost in nujnost.3. Leibniz: Substance in popolni pojmi; teorija duha; svoboda in kontingenca; substanca in materija; teorija monad; prestabilirana harmonija; problem zla. 4. Locke: Teorija idej; filozofija telesa in duha; osebna istovetnost. 5. Berkeley: filozofija imaterializma; predstave in stvari; Bog in končne duhovne bitnosti; problem obstoja drugih duhovnih bitnosti; teorija videnja. 6. Hume: Filozofija duha; empiristična epistemologija; teorija vzročnosti; zunanji svet; problem osebne istovetnosti; skepticizem.

Temeljna literatura:
Descartes, Meditacije z Ugovori in odgovori, DTP, Ljubljana 2021, str. 11-115. COBISS.SI-ID – 89943811
Spinoza, Etika, SM, Ljubljana 1963, str. 93-186. COBISS.SI-ID - 4203520
Leibniz, Monadologija, v: Izbrani filozofski spisi, SM, Ljubljana 1979, str. 133-150. COBISS.SI-ID - 1889025
Locke, O identiteti in različnosti (Esej o človeškem razumu II.xxvii), v: Etienne Balibar, Lockova iznajdba zavesti, Krtina, Ljubljana 2006, str. 91-129. COBISS.SI-ID - 230532608
Berkeley, Razprava o načelih človeškega spoznanja, v: Filozofski spisi, SM, Ljubljana 1976, str. 49-118. COBISS.SI-ID - 270595
Hume, Raziskovanje človeškega razuma, SM, Ljubljana 1974, str. 43-192. COBISS.SI-ID - 1886721

Priporočena literatura:
John Cottingham, The Rationalists, OUP, Oxford 1988, str. 1-185.
R. S. Woolhouse, The Empiricists, OUP, Oxford 1988, str. 9-175.
R. S. Woolhouse, Descartes, Spinoza, Leibniz: The Concept of substance in seventeenth-century metaphysics, Routledge, London 1993, str. 14-74; 150-198.
Miran Božovič, Descartes – dvom, gotovost, norost, v: M. Foucault in J. Derrida, Dvom in norost, DTP, Ljubljana 1990, str. 73-151.