Obča zgodovina zgodnjega novega veka

Obča zgodovina zgodnjega novega veka

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko

Koncept zgodnjega novega veka; oblikovanje zgodnjenovoveške države; demografska gibanja od 1300 do 1750 v Evropi in v svetu; gospodarstvo Evrope v 16. stoletju; geografska odkritja Evropejcev; neevropski svet v času evropske ekspanzije; nastanek kolonialnih imperijev; posledice evropskih odkritji; humanizem in renesansa; tisk in medijska revolucija; reformacije v Evropi; protireformacija in katoliška reforma; temeljne poteze notranje in zunanje politike v 16., 17. in prvi polovici 18. stoletja; neevropske države, družbe in kulture v 16. stoletju in njihov stik z evropsko kulturo; gospodarski zastoj in kriza Evrope v 17. stoletju; absolutizem; angleški parlamentarizem; laicizacija politike; gospodarstvo v 17. stol; merkantilizem; svetovna trgovina in prva globalizacija; religija v 17. stol.; nastanek nove znanstvene paradigme; družbene skupine in družbeni konflikti v zgodnjenovoveški Evropi; socialno discipliniranje in spreminjanje vedenjskih vzorcev; kultura elit, ljudska kultura in vsakdanje življenje v predindustrijski Evropi; odnosi med spoloma in odnosi med generacijami od 16. do 18. stoletja; telo, zdravje, bolezen in medicina v zgodnjenovoveški Evropi; neevropske države, družbe in kulture v 17 in prvi polovici 18. stoletja.

F. Braudel, Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem: XV.-XVIII. stoletje: Strukture vsakdanjega življenja I, Ljubljana 1988, str. 117-216. COBISS.SI-ID – 6848512
Habsburžani: zgodovina evropske dinastije. Ljubljana, 1994, str. 61-276 COBISS.SI-ID – 38746880
Renesansa ; 16. stoletje. Zbirka Človek in čas. Ljubljana, 1998, str. 114-215. COBISS.SI-ID – 72987648
Absolutizem ; Napoleonova doba. Zbirka Človek in čas. Ljubljana, 1998, str. 12-111 COBISS.SI-ID - 72845824
N. Davies, Zgodovina Evrope, Ljubljana 2013, str. 365-635 COBISS.SI-ID – 267535104
Priporočena literatura:
E. Wolf, Evropa in ljudstva brez zgodovine I, Ljubljan, 1998, str. 191-229 in 280-328. COBISS.SI-ID - 79588096
P. Burke, Evropska renesansa, Ljubljana 2004, 369 str. COBISS.SI-ID - 216356608
G. Bock, Ženske v evropski zgodovini, Ljubljana, 2004, str. 11-57. COBISS.SI-ID - 215367936
W. Roesner, Kmetje v evropski zgodovini, Ljubljana 2007, str. 84- 174 COBISS.SI-ID - 236105728
B. Kümin (ur.), The European World 1500-1800. An Introduction to Early Modern History, London-New York, 2014, 365 str. COBISS.SI-ID – 54182754