Organizacijska psihologija

Organizacijska psihologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bajec Boštjan, prof. dr. Boštjančič Eva

Vsebina

1. Tim in timsko delo
2. Moč in vodenje
3. Etično vodenje
4. Teorije vodenja
5. Organizacijska klima, delovna zavzetost
6. Organizacijska kultura
7. Psihološka varnost
8. Ustvarjalnost na delovnem mestu
9. Komunikacija v organizaciji
10. Konflikti na delovnem mestu
11. Organizacijske spremembe
12. Večkulturno delovno okolje