Osnove merjenja v psihologiji

Osnove merjenja v psihologiji

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Komidar Luka, prof. dr. Podlesek Anja

Vsebina

Merjenje v psihologiji:
predmet merjenja, teorija merjenja, neposredno in posredno merjenje, značilnosti merskih metod.

Merjenje občutljivosti:
osnovni pojmi, klasična psihofizikalna teorija (metoda povprečne napake, metoda mej, metoda konstantnih dražljajev), teorija detekcije signalov (metoda da-ne, metoda prisilne izbire), uporaba stopenj prepričanja, adaptivne metode in njihova primerjalna prednost.

Lestvičenje:
osnovni pojmi, diskriminacijsko lestvičenje (Fechnerjev pristop k lestvičenju, metoda primerjanja v parih, metoda rangiranja), intervalno lestvičenje (metoda zaznavno enakih intervalov, metoda ekvisekcije), razmernostno lestvičenje (metoda produkcije razmerja, metoda ocen velikosti občutkov), druge metode lestvičenja; psihološko lestvičenje, ocenjevalne lestvice (sestavljanje in analiza), Likertovo lestvičenje, Guttmanovo lestvičenje.

Težave pri merjenju v psihologiji:
napake pri merjenju, pretvorbe na poti od dražljaja do sodbe, vpliv kontekstnih dejavnikov, veljavnost merjenja