Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga

Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vogrinčič Čepič Ana, prof. dr. Kovač Mihael

Vsebina

Definicije knjižnega trga. Segmentacija in diferenciacija trga. Metodologija za raziskovanje knjižnega trga. Razlike med velikimi in majhnimi evropskimi knjižnimi trgi. Pomen zgodovine knjige in knjižnega založništva pri raziskovanju sodobnih knjižnih trgov. Metodologija izdelave indikatorjev učinkovitosti in kompetitivnosti sodobnih knjižnih trgov. Tradicija raziskovanja knjižnih trgov v Evropi in v ZDA. Pregled aktualnih raziskav knjižnih trgov v EU in v ZDA. Slovenski knjižni trg in njegove posebnosti. Knjižni trg nerazvitih držav. Ameriški knjižni trg. Diferenciacija in segmentacija na evropskih knjižnih trgih. Globalizacija in svetovni knjižni trg. Vpliv knjižnic na delovanje knjižnih trgov. Raziskave slovenskega knjižnega trga in njegove posebnosti do knjižnih trgov ostalih razvitih držav.