Osnove statistike za bibliotekarje-informatike

Osnove statistike za bibliotekarje-informatike

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

Vsebina

• Osnovni pojmi:
o Množični pojavi
o Statistične množice in enote
o Spremenljivke
o Parametri
• Urejanje podatkov
• Rangi
• Srednje vrednosti
• Razpršenost
• Normalna porazdelitev
• Korelacija, regresija
• T-test, hi-kvadrat, Anova