Pedagoška praksa-filozofija

Pedagoška praksa-filozofija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Šimenc Marjan

Vsebina

Na tritedenski strnjeni pedagoški praksi mora študent (-tka):
- opraviti 10 ur hospitacij (od tega vsaj 8 pri predmetu filozofija, dve pa pri drugih humanističnih predmetih);
- opraviti 10 ur samostojnih nastopov (od tega vsaj pet nastopov z različno učno vsebino);
- opraviti 10 ur sodelovanja z mentorjem (pogovori po hospitacijah, pred nastopom in po nastopu);
- opraviti 15 ur dodatnih dejavnosti na šoli ali izven šole;
- opraviti najmanj 60 ur domačega dela (priprava učnih priprav, priprava na nastope, izpolnjevanje pedagoškega dnevnika ...);
- urediti dnevnik pedagoške prakse oz. zbirno mapo pedagoške prakse.

V sklopu pedagoške prakse mora študent/-tka opraviti:
- skupinsko pripravo na prakso, kjer prejme potrebno dokumentacijo in navodila (10 ur);
- individualne konzultacije (10 ur);
- skupinsko evalvacijo po končani praksi na fakulteti (10 ur).
Celotna pedagoška praksa vključuje 180 ur študentskega dela.