Portugalska književnost 1

Portugalska književnost 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca

Predmet uvaja študenta v portugalsko književnost od njunih začetkov do vključno 18. stoletja: kronologija, avtorji, dela.

Portugalska književnost
Srednji vek: opredelitev pojma v zgodovinskem, kulturnem in literarnem pomenu; začetki portugalske pismenosti in književnosti (cantares de amigo, cantares de amor, cantares de escárnio e maldizer).
Renesansa: začetki portugalskega humanizma, renesanse in manierizma v evropskem kontekstu. Luis de Camoes, Sá de Miranda. A. Ferreira, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Gil Vicente.
Barok: opredelitev pojma; Padre António Viera in Francisco Manuel de Melo.
Razsvetljenstvo: opredelitev pojma; klasicizem v portugalski literaturi: arkadijski pesništvo

Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004. COBISS.SI-ID - 4841758
Saraiva, A. J; Lopes, Ó. História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2001. COBISS.SI-ID - 149765379

Dopolnilna literatura:
Dicionário de Literatura Portuguesa / organização e direcção de    Álvaro Manuel Machado. Lisboa: Editorial Presença, 1996.
Dicionário de Literatura / organização e direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto: Mário Figueirinhas Editor, 1997.
História da Literatura Portuguesa / Lisboa: Publicações Alfa, 2001.
Braga, Teófilo. História da Literatura Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984.
Moisés, M. A Literatura Portuguesa. 30.ª ed. São Paulo: Editora Cultrix, s. a.
Saraiva, A. J. Iniciação na Literatura Portuguesa. Lisboa: Gradiva, 1995.