Portugalska književnost 1

Portugalska književnost 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca, prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Predmet uvaja študenta v portugalsko književnost od njunih začetkov do vključno 18. stoletja: kronologija, avtorji, dela.

Portugalska književnost
Srednji vek: opredelitev pojma v zgodovinskem, kulturnem in literarnem pomenu; začetki portugalske pismenosti in književnosti (cantares de amigo, cantares de amor, cantares de escárnio e maldizer).
Renesansa: začetki portugalskega humanizma, renesanse in manierizma v evropskem kontekstu. Luis de Camoes, Sá de Miranda. A. Ferreira, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Gil Vicente.
Barok: opredelitev pojma; Padre António Viera in Francisco Manuel de Melo.
Razsvetljenstvo: opredelitev pojma; klasicizem v portugalski literaturi: arkadijski pesništvo