Praksa poučevanja sociologije

Praksa poučevanja sociologije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa

Pri pedagoški praksi bodo študentke in študenti vsebine predmeta Didaktika sociologije praktično uporabili pri delu v šoli in v razredu.
Med potekom pedagoške prakse se bodo študentje in študentke seznanili z vsemi relevantnimi učnimi gradivi, ki so potrebna za kakovostno poučevanje predmeta sociologija. Opazovali in reflektirali poučevanja socioloških vsebin mentorjev na praksi. Z njimi bodo sodelovali pri načrtovanju in izvedbi učnih ur, reševanju pedagoških problemov, in se vključevala v delo šole, kjer bo to mogoče. Vsak študent, študentka bo opravil, opravila 8 ur hospitacijskega dela (opazovanje in refleksija poučevanja mentorja, mentorice) in pri tem vodil, vodila hospitacijske zapisnike. V času izvajanja prakse bodo študentje in študentke ustvarjalno načrtovali, izvedeli ter samo-evalvirali 8 samostojnih učnih nastopov.

Študentka oz. študent pri praksi vodi dnevnik pedagoške prakse.

Izbrana poglavja iz:
• Tomič A. (2002). Spremljanje pouka. Ljubljana: ZRSŠ COBISS.SI-ID - 117167104
• Aktualni učni načrti za gimnazije, srednje šole in OŠ
• Veljavni predpisi s področja izobraževanja: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazeva…
• EURYDICE: http://www.eurydice.si/
• Digitalne kompetence: https://sio.si/2016/05/30/okvir-za-razvijanje-in-razumevanje-digitalne-…
• EEA: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-a…
• Global learning: https://globallearninggoals.com/
• TALIS: http://talispei.splet.arnes.si/