Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku III

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku III

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara

Študentje se seznanijo s temeljnimi pojmi obravnave terminologije strokovnih področij in klasifikacijo ter osnovnimi značilnostmi področnih jezikov. Na osnovi analize primerkov besedil z različnih področij spoznajo tipične leksikalne, pa tudi sintaktične in pragmatične značilnosti področnih jezikov ter se osredotočijo na pomensko eksaktnost in povečanje sposobnosti razumevanja področnega jezika. Soočijo se z reševanjem sistemskih terminoloških problemov, naučijo se uporabljati elektronske pripomočke za tvorjenje terminoloških podatkovnih baz.

Literaturo sporoči izvajalec/izvajalka na prvem srečanju s študenti.