Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Tvorjenje besedil v nemščini II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku II: Tvorjenje besedil v nemščini II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Maček Amalija, izr. prof. dr. Leskovec Andrea

- Analiza nemških besedil iz različnih tematskih sklopov.
- Jezikovna obdelava različnih tem.
- Diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem.
- Poglavja iz nemške slovnice.
- Stilistične posebnosti jezika.
- Kulturno-specifične značilnosti besedil.
- Medkulturna razsežnost prevajalskega dela.

- Kast, Bernd: Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt.(2002) COBISS.SI-ID – 22170210
- Nord, Christiane (1995): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag. COBISS.SI-ID – 2976610
- Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.