Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2

Raziskovalni seminar: interpretacija latinskih besedil 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Seminarsko branje in interpretacija literarnih in strokovnih besedil iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

West, M. L. Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973.
Morton Braund, Susanna. Latin Literature. London: Routledge, 2005.
Slovarji, kritične izdaje, komentarji in priročniška literatura. / Dictionaries, critical editions, commentaries, manuals.
Literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti. / Literature pretinent to individual authors.