Seminar iz cirilske grafije

Seminar iz cirilske grafije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Slovanska črkopisa: glagolica in cirilica. Razvoj obeh pisav, predvsem pa cirilice do današnjega časa. Osnovne pravopisne zakonitosti starocerkvenoslovanske cirilice. Pridobivanje veščine branja in pisanja cirilice. Praktična seznanitev s starocerkvenoslovanskimi spomeniki. Grafična in pravopisna analiza izbranih odlomkov iz starocerkvenoslovanskih besedil.

Temeljna literatura:
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 33–48. COBISS.SI-ID 125992192
Damjanović, S.: Staroslavenski jezik. Zagreb 2003. 26–41. COBISS.SI-ID - 29058402
Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. 6–25 in 67–70. COBISS.SI-ID - 330547
Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969.22–34. COBISS.SI-ID - 513291620

Čitanke:
Hamm, J.: Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960. 160 str. COBISS.SI-ID 2329089

Priporočljiva literatura:
Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975. 7–37. COBISS.SI-ID 2068809
Grivec, F.: Žitja Konstantina in Metodija. Cvetje iz domačih in tujih logov 8. Celje, 1936. COBISS.SI-ID – 112641
Хабургаев, Г. А.: Старославянский язык. Москва 1974. 53–86.COBISS.SI-ID - 38322689
Nikolić, S.: Staroslavenski jezik. I: Pravopis, glasovi, oblici. Beograd 1978. 18–41 COBISS.SI-ID – 64956160
Ремнёва, М. Л.: Старославяский язык. Москва 2004. 40–69.

Čitanke:
Nikolić, S.: Staroslovenski jezik II. Primeri sa rečnikom. Beograd 1971. 115 str. COBISS.SI-ID - 16575488
Weingart, M. / Kurz, J.: Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949. 237 str. COBISS.SI-ID 48048143

Teksti: Izbrana besedila iz starocerkvenoslovanskih spomenikov.