Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja

Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela, red. prof. dr. Muršak Janko

Vsebina

- Opredelitev predmeta:ekonomske in zakonodajne osnove izobraževanja
- Zakonske osnove izobraževanja. Zakonodaja za področja izobraževanja v Sloveniji
- Izobraževanje kot ekonomska kategorija.
- Komplementarnost vlaganj v izobraževanje. Proizvodna funkcija izobraževanja. Učinkovitost vlaganj v izobraževanje. Javno in zasebno financiranje izobraževanja.
- Šolnine in socialna pravičnost v izobraževanju. Struktura cene izobraževalne storitve.
- Sistem financiranja izobraževanja v Sloveniji..
- Odnos med izobraževanjem in gospodarskim razvojem.
- Teorija človeškega kapitala.
- Tok in zaloga kapitala znanja, sestava izobraževalnega kapitala
- Investicijski in potrošniški značaj vlaganj v izobraževanje
- Izobraževanje in cilji ekonomske politike. Polna zaposlenost kot cilj ekonomske politike v povezavi z izobraževanjem.
- Brezposelnost, vrste in možnosti njenega reševanja z izobraževanjem.
- Financiranje izobraževanja. Viri sredstev za izobraževanje, način zbiranja sredstev, načini financiranja.
- Planiranja izobraževanja: ekonomske in pravno-formalne osnove. Primerjalna analiza izdatkov za izobraževanje.
- Sistemska ureditev izobraževanja.: zakonske osnove sistema, standardi in normativi
- Naloge in funkcije Strokovnih svetov RS drugih organov na področju vzgoje in izobraževanja