Slovenska poezija 1900-1950

Slovenska poezija 1900-1950

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja

Vsebina

Razlaga literarnozgodovinskih pojmov in konkretizacija z avtorskimi petikami: dekadenca (Župančič, Cankar, Gradnik), impresionizem (Murn, Kette, Župančič, Kosovel), simbolizem (Kette, Župančič), futurizem (Podbevšek), ekspresionizem (Kosovel, Jarc, A. Vodnik, Bevk, Gradnik, Seliškar,Vodušek, Balantič), konstruktivistična varianta avantgarde (Kosovel), socialni realizem (Seliškar, Klopčič, Gruden), nova stvarnost (Vodušek, Kocbek, Hribovšek, Torkar) in medvojno pesništvo (Župančič, Udovič, Minatti, Kocbek). Spregledana sočasna ustvarjalnost pesnic V. Jeraj, K. Šuler, L. Poljanšek, F. Trojanšek, V. Albreht, A. Černej, A. Gale, L. Šorli, V. Taufer in L. Novy.