Slovensko-italijansko prevajanje I

Slovensko-italijansko prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja

Predmet se deli na dva podpredmeta: Prevajanje iz italijanšcine v slovenšcino in Italijanski jezik in besedilo.
Pri vajah študenti v praksi spoznavajo osnovne znacilnosti in funkcije razlicnih besedilnih tipov. Poudarek je na tvorjenju raznovrstnih besedil v italijanskem jeziku ter na usvajanju osnovnih strategij pri povzemanju v slovenšcini in italijanšcini. Študentje se pobliže spoznajo s tipicnimi prevajalskimi viri, ki jih morajo smiselno uporabljati zlasti pri prevajanju in povzemanju besedila v jeziku, ki je drugacen od jezika izvirnika. Ob tem spoznavajo tudi temeljne strategije za reševanje prevajalskih problemov.

Fornasiero, Serena in Tamiozzo Goldmann, Silvana. (1999) Scrivere l'italiano. Galateo della comunicazione scritta. Bologna: Il Mulino.
Bruni, Francesco, Alfieri, Gabriella, Fornasiero, Serena, in Tamiozzo Goldmann, Serena. (1997) Manuale di scrittura e comunicazione. Per la scrittura personale, per la scuola, per l'universita. Bologna: Zanichelli.
Bruni, Francesco in Raso, Tommaso. (2002) Manuale dell'italiano professionale. Teoria e didattica. Bologna: Zanichelli.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni: /
Students are expected to have access to mono- and bi-lingual dictionaries in electronic or paper form. Obligatory:
1. Bajec, A. et al., ur. (1970-1985) Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Enojezicni italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji vecjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. (1997) Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4. Šlenc, S. (2006) Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

Priporocljivi so tudi razlicni specializirani slovarji in drugi pripomocki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, razlicne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezicni slovarji./
Also recommended: various specialized dictionaries and other sources, dictionaries of synonyms, picture dictionaries, encyclopaedias, terminology dictionaries and glossaries, bi-lingual dictionaries with other language combinations.