Slovnica portugalskega jezika 2

Slovnica portugalskega jezika 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

Besedne vrste: prislov, predlog, veznik, števnik, medmet. Struktura in skladenjska vloga.
- Glagol: Morfologija. Opredelitev glagola v slovenskih in portugalskih slovnicah. Tipologija glagolov (predikativni, atributivni, neosebni, pronominalni, defektivni, pomožni). Fleksija glagola (pravilni, nepravilni, delno nepravilni glagoli). Ser/estar/ficar. Verbos de mudança.

Gramática do Portugues, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 2013
Cunha, Celso – Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes Joao Sá da Costa, Lisboa, 1984.
Mateus, M.H. Mira; Brito, A.M.; Duarte, I.; Faria, I. Hub. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 2003.
Markič, Jasmina & Correia, Clara Nunes (2013) (ed.): Descriçoes e Contrastes - Tópicos de Gramática Portuguesa com Exemplos Contrastivos Eslovenos/Opisi in primerjave. Poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. Ljubljana. Znanstvena založba FF UL.

Azuaga, Luisa: Morfologia. In Faria, Isabel Hub et al (orgs), Introduçao a Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho, pp. 215-244, 1997
Villalva, Alina 2008 Morfologia do portugues. Lisboa: Universidade Aberta
Estrela, E. et al. Saber Escrever Saber Falar: Um Guia Completo Para Usar Correctamente a Língua Portuguesa. Lisboa: Dom Quixote, 2003. Izbrana poglavja
Toporišič, J., Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja, 1984 (ustrezna poglavja)
Neves, M. H. de Moura, Gramática e Texto, Contexto, Sao Paulo 2006. Izbrana poglavja.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.