Slovnica portugalskega jezika 3

Slovnica portugalskega jezika 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

BESEDOTVORJE
- osnovni pojmi besedotvorja (podstava, obrazilo),
- izpeljava, zlaganje in sklapljanje, sestavljanje,
- tvorba samostalniških in pridevniških besed, tvorba glagolov in prislovov.
PROSTI STAVEK. Tipologija.
- STAVČNI ČLENI (osebek, povedek, predmet, prislovna določila). Določanje stavčnih členov.

Gramática do Portugues, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 2013
Cunha, Celso & L. F. Lindley Cintra: Gramática do Portugues Contemporâneo. Lisboa: Joao Sá da Costa Editora, 1984.
Mateus, M.H. Mira; Brito, A.M.; Duarte, I.; Faria, I. Hub. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 2003.
Markič, Jasmina & Correia, Clara Nunes (2013) (ed.): Descriçoes e Contrastes - Tópicos de Gramática Portuguesa com Exemplos Contrastivos Eslovenos/Opisi in primerjave. Poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. Ljubljana. Znanstvena založba FF UL.
Duarte, Ines: Língua Portuguesa – Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta, 2000.
Vilela, Mário: Estudos de Lexicologia do Portugues. Almedina, Coimbra, 1994.
Villalva, Alina: Morfologia do portugues. Lisboa: Universidade Aberta, 2008.
Toporišič, J., Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja, 1984 (ustrezna poglavja)

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.