Slovnica portugalskega jezika 4

Slovnica portugalskega jezika 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Müller Blažka

SINTAKSA GLAGOLA. Glagolske kategorije, raba časov, indikativ in konjunktiv, osebni nedoločnik, tvornik/trpnik in njuna pragmatična raba, strukture s »se«, neosebne glagolske oblike (nedoločnik, deležnik, gerundij), vezljivost glagolov, sosledica časov, direktni, indirektni govor in estilo indirecto livre.
- Sintetični pregled slovničnih pravil in zakonitosti na obravnavanih področjih. Slovnično-pragmatična primerjava obravnavanih glagolskih oblik z njihovimi ustreznicami v slovenščini. Prikaz razčlembe rabe izbranih glagolskih zgradb v besedilih.

Gramática do Portugues, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 2013
Cunha, Celso – Cintra, Luís F. Lindley: Nova Gramática do Portugues Contemporâneo. Ediçoes Joao Sá da Costa, Lisboa, 1984.
Mateus, M.H. Mira; Brito, A.M.; Duarte, I.; Faria, I. Hub. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, SA, 2003.
Markič, Jasmina & Correia, Clara Nunes (2013) (ed.): Descriçoes e Contrastes - Tópicos de Gramática Portuguesa com Exemplos Contrastivos Eslovenos/Opisi in primerjave. Poglavja iz slovnice portugalskega jezika s kontrastivnimi ponazoritvami v slovenščini. Ljubljana. Znanstvena založba FF UL. Izbrana poglavja.

Azuaga, Luisa: Morfologia. In Faria, Isabel Hub et al (orgs), Introduçao a Linguística Geral e Portuguesa. Lisboa: Caminho, pp. 215-244, 1997.
Oliveira, F.: "Tempo e aspecto", in "Gramática da Língua Portuguesa" (M.H.M. Mateus, A.M. Brito, I. Duarte, I. Hub Faria), Lisboa, Caminho 2003, pag. 128-178
Duarte, I.: "Lingua Portuguesa: Instrumentos de Analise", Lisboa, Univ. Aberta 2000. - pag. 316-322 (tempo e aspecto)
Duarte, Ines: Oficina Gramatical: Contextos de Uso Obrigatório do Conjuntivo. – In: M.R. Delgado-Martins et al.: Para a Didáctica do Portugues. Seis Estudos de Linguística. Lisboa: Colibri, 1992, pag. 165-177.
Villalva, Alina: Morfologia do portugues. Lisboa: Universidade Aberta, 2008. Izbrana poglavja.

Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.