Socialna geografija

Socialna geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupančič Jernej, Zaposleni/pogodbeni bodoči

• Mesto socialne geografije v okviru geografske vede ter delovna področja. Terminologija in metode.
• Razvoj socialne geografije: različne šole.
• Družbena razslojenost: razredi, sloji, skupine in skupnosti.
• Oblikovanje socialnih skupin: socialna, krajevna in interesna pogojenost.
• Socialni prostor: oblike, značilnosti, struktura in funkcije prostora. Odnos ljudi do prostora.
• Človekovo kolektivno in prostorsko vedenje.
Osnovne funkcije (bivanje, delo, oskrba, izobraževanje, rekreacija, komunikacija, življenje v družbi, politično udejstvovanje) in njihovi prostorski ter socialni učinki. Časovnoprostorska organizacija in akcijski domet socialnih skupin.
• Znotrajskupinski in medskupinski odnosi ter procesi.
• Socialnogeografska preobrazba Slovenije.

• Del Casino, V. J., 2009. Social Geography. A Critical Introduction Willey-Backwell, Chicester. COBISS.SI-ID – 45262946
• Drozg, V., 2020. Vpogled v socialno geografijo, Univerzitetna založba v Mariboru, Maribor. COBISS.SI-ID – 33590275
• Glasze, G., Mattisek, A. (eds.), 2009. Handbuch Diskurs und Raum. Theorien und Methoden für die Human geographie sowie die Sozial- und kulturwissenschaftliche Raumforschung. Beilefeld, Transcript,. COBISS.SI-ID – 40366690
• Holloway, L., Hubbard, P., 2001. People and Place. The extraordinary geographies of everyday life. Prentice Hall, Harlow. COBISS.SI-ID – 16750434
• Mlinar, Z., 2008. Prostorsko-časovna organizacija bivanja. Založba FDV, Ljubljana. COBISS.SI-ID – 242478080
• Pain, R., 2001. Introducing Social Geographies. Arnold, London. COBISS.SI-ID – 16754530
• Werlen, B., 1993. Society, Action and Space. An alternative Human Geography. Routledge, London. COBISS.SI-ID – 3394056
• Zupančič, J., 2017. Socialna geografija. Človek, prostor in čas, Znanstvena založba FF UL, Ljubljana. COBISS.SI-ID – 293805568

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.