Sociologija edukacije

Sociologija edukacije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa

Predmet postavlja teoretske okvire za razume-vanje družbeno-historičnega strukturiranja socio-lo¬gije v polju edukacije. Izhajajoč iz modernih sistemov vednosti od prehoda 17. v 18. stoletje dalje predmet tematizira načine, kako vednost ter načini organizacije in institucionalizacije vednosti formirajo subjekte, družbene, politične in ekonomske prakse in tako (re)producirajo različne regulativne ideje, vpisane v teorije, politike in prakse edukacije. Posebna pozornost bo namenjena analizi in konceptualizaciji regulativnih idej, njihovih zamikov, prelomov in kontinuitet ter načinov, kako se v določenem času problemi individualnega in socialnega življenja oblikujejo v niz edukacijskih problematik.
Ob spoznavanju temeljnih konceptov sociologije edukacije, študent_ka te uporablja pri problematizaciji izbranih razmerij med edukacijo in med:
- demokracijo,
- družbenimi neenakostmi in pravičnostjo,
- ekonomijo,
- družino,
- sodobnimi politikami in praksami vzgoje in izobraževanja,
- spoli, … .

• Durkheim, E. (2009): Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID - 248691968
- Narava in vloga vzgoje (str. 9–31)
- Pedagogika in sociologija (str. 51–68)
• Bourdieu, P. (2002). Praktični čut I. Ljubljana: SH. COBISS.SI-ID - 116673280
- Strukture, habitus, prakse (str. 89–111)
• Biesta, Gert. 2016. Good education in an age of measurement : ethics, politics, democracy. London ; New York : Routledge. COBISS.SI-ID - 104606467
- What is education for (str. 10–22)
- Evidence-based education between science and democracy (str. 28–49)
• Furet, F., Ozouf, M. (1990). Šola, stari režim in revolucija. V: Šolarjevo ogledalo (zbornik). Ljubljana: DZS (str. 79–114). COBISS.SI-ID – 15727104
• Gaber, S. (2001). Konteksti demokratičnega izobraževanja – spremna študija. V: Gutmann, A., Demokratično izobraževanje. Ljubljana: SF (str. 299–324). COBISS.SI-ID – 4437321
• Gauchet, M. (2011). O pogojih vzgoje. Ljubljana: Krtina. COBISS.SI-ID – 258001408. - Družina proti vzgoji? (str. 11–53)
• Kos, Ž., Tašner, V., Gaber, S. (2019): Schools and the collaborative commons. V: Teorija in praksa. Let. 56/3 (str. 896-910). COBISS.SI-ID – 12676169
• Sadovnik R., A. (2007). Theory and Research in the Sociology of Education, V: Sociology of Education. Abingdon: Routledge (str. 3–21). COBISS.SI-ID – 7062857
• Kodelja Z. (1995). Laična šola. Ljubljana: Mladinska knjiga. COBISS.SI-ID - 55604992
- Nevtralna šola, vrednote (str. 109–137)
• Mayer, W. J. (2007). The effects of education as an institution. V: Sociology of education. Abingdon: Routledge (str. 115–128). COBISS.SI-ID – 7062857

Seznam obvezne študijske literature in seminarske literature se vsako študijsko leto posodablja in objavlja v informacijskem sistemu fakultete.